Stanowisko Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP w sprawie obecnej sytuacji pandemii w Polsce

Stanowisko Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP w sprawie obecnej sytuacji pandemii w Polsce

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Konsultanta Krajowego
w dziedzinie psychiatrii w związku z pandemią COVID-19 z dnia 12 marca 2020.

Pandemia wirusa COVID-19 (koronawirusa) jest globalnym doświadczeniem zbiorowym, obejmującym całą ludzką społeczność, w tym wszystkie osoby zamieszkujące nasz Kraj. W związku z tym Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii apelują:

Ponieważ zagrożenie zakażeniem i jego skutkami dotyka w różnym stopniu nas wszystkich – solidarność, zwracanie uwagi na sytuację innych osób,okazywanie im pomocy, a także wzajemne zrozumienie i udzielanie sobie wsparcia powinny wypływać z wspólnoty tego doświadczenia. Pamiętajmy, że każdego z nas, w różnym stopniu i na różne sposoby dotyka sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy (czytaj więcej na stronie: https://psychiatria.org.pl).