Staż psychoterapeutyczny dla studentów

Staż psychoterapeutyczny dla studentów

Chciałbyś zostać psychoterapeutą?
Zastanawiasz się, czy masz predyspozycje?
Brakuje Ci na studiach praktycznych zajęć?

Staż obejmuje:

  • Omówienie podstawowych zjawisk w psychoterapii
  • Analiza procesu grupowego
  • Analiza przypadków
  • Uczestnictwo w spotkaniach superwizyjnych zespołu OTS

Ukończenie stażu wiąże się z otrzymaniem dyplomu ukończenia stażu. 

Staż może być częścią praktyk studenckich studentów psychologii po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem dziekanatu.

Miejsce: Ośrodek OTS, Bohaterów Monte Cassino 16a

Łączna ilość godzin stażu: 80 godzin stażu. 

Koszt: 1600zł. 

Zapisy: Piotr Jakubczyk, 601085395 lub p.jakubczyk@ots.lublin.pl

Prowadzenie stażu: 

dr Jakub Kołodziej – psycholog, psychoterapeuta
Marta Jakubczyk  – psycholog, psychoterapeuta
Piotr Jakubczyk – psycholog, psychoterapeuta